په ۱۹۱۹ ع کال کی انګرېزانودافغانستان خپلواکي ولې په رسمیت وپېژندله ؟

مونږدامنوچې افغانانوته به ډېره سخته وي چې دمیروئيس نیکه اواحمدشاه بابا دعوې و ګټي خودغازي امان الله خان دمیراث حق لري ځکه چې شرعي ، حقوقي اومستندثبوتونه لري . ننې افغانستان همدې غازي اوافغانانوپه خپلوسرووینو، دازادۍ اوخپلواکۍ په استلال ، مبارزه ،حقوقو، قانون اورسمیاتوګټلې اوساتلې دې مګردنړۍ ډېروستروهیوادونودنوروبیګناه انسانانوپه وژنه اودهغوی په ملکیت په برمته کؤلوځانته هیوادونه جوړکړي دي . که عدل ، انصاف اوقانونیت وي نودحساب لپاره داګزاودامیدان ، دوی دی ووایي چې دوی خپل هیوادونه په کومه توګه ، وسیله ، تاریخ ، حقوقو اومنطق جوړکړي دي ؟

یکشنبه، تیر ۲۳

انټرنېټ ټېلېفون ، یوسپيناوې اويادوونهګرانواومحترمودوستانواومینه والوله درناوي وروسته اړیم چې دخپلوايمېلونواولیکلوپيغامونوپه هکله له دې پېله تاسوته یادوونه وکړم چې که څوک زمادمکاتبوسره په پټه شکمن توکي یوځای کوي اوتاسوته یې دراستوي ، بایدمخکی له پرانستویې ټست کړۍ اویاماته خبرراکړۍ ځکه زمایوډېرنیږدې دوست راته
خبرراکړچې زماایمېل یې له( سپام ) سره ترلاسه کړې . زه خوپه دې رنګ تخنیکونولاتراوسه نه پوهېږم همدااوس زماپه یاهوایمېل بکس کی ۹ دسپام پيغامونه ساتل شوي دي چې د( ډېل) له مشهورې کمپنۍ لخوا داعلاناتوپه څېررالېږل شوي دي . ددوی هرڅه داسې وي لکه سړې چې دجووال په سرکی ګازرې اوپه بېخ کی یې مولۍ واچوي .
څه وخت مخکی می یووېبلاګ په وېبلاګرډاټ کام کی دسیالۍ په نوم خلاص کړاوخوښ ووم چې ځه او خپل وېبلاګ اوخپل اختیارشواواوس به له خېره سره دخپلوملګروسره یوځای له زړه نه پټ شیان رابهرووم اوعامې تماشې ته به یې دکمپيوټرپه پرده ځلووم خوزه څه خبرووم چې کوربه زماوي خوواک به یې دملاوي . بس یوشې مې جوړکړچې دکنډيباغ په سویه هم نه دې . خېراوس خوداطوق ماپه غاړه کی اچوولې ، خلاصون مې تری نشته ، نوچې داسې ده نودځان سره می فکروکړچې که دملاسیدنورغوندی ځانله په حضیره کی دېره شم همولاکه ژوندوي نوراشه یوځوژوندي یاران راوبله ګوندې دابوج چې درباندی ایښودل ، درته اسان شي نوځکه مې یوڅودوستانوته بلنلیکونه ورواستول ، دځينوخوهډواحوال هم رانغې اودنوربېک ډزشونه یې دوندړه ښکاره شوه اونه دمړدکي لورې خوهغه چاته چې بیامی وراستوولې وو، دپکې دواده زېرې وو، په قسمونویې هم باورنه کېده اوداځکه چې زماله پيغامونوسره سپام ضمیمه وو. بیاهم کوریې ودان چې خبرخویې کړم کنه هغه دچاخبره څوک راسره نرخ نه مني اوزه په دې خیال کی ډوب ووم چې حتما ٔ به یې راته درانه وتلي . هۍ خدایه ، دازه به ترڅود ساده ګل په تذکره ژوندکووم ؟ په خواشینۍ سره بایدوویل شي چې دارنګه اونورپه جاسوسۍ پورې تړلي عملونه اوکارونه دکمپيوټرودسافټ وئرخورالویې کمپنیانې اوپه زرکونونورې ادارې اومؤسسات کوي .نودیوه وېبلاک په جوړولوکی زماموخه اومهارت همدادې چې څه په زړه اومغزوکی لرم هغه دکمپيوټرپه پرده هرچاته ډاګیزکړم ، زه له دې نه ډارنه لرم چې څه لیکم خوله دې ډېرډارېږم چې زه به له ځانه خبرنه یم اوشیطاني ماهرانوبه زماپه نوم څه څه نه وي کړي ، نوددې لپاره چې پخپلومنځوکی شکونوته ځای ورنه کړوبایدهرشکمن ایمېل اولیکنه دبحث لپاره رامخ ته کړو اوپلټنه یې وکړو. ددې سره هردوست ته ډاډورکووم چې زه به پخپل ژوندکی داسې کارونوته تن ورنه کړم چې دوجدان له پولې اووښتې وي . زه پخپل ځان پوره باورلرم چې دخپلومټوپه ستړیا ګټلې ډوډۍ به مې هیڅکله په رګونوکی دغلامۍ وینه ونه ځغلوي . دیوه تنقیدي اوصادق ژورنالیست په توګه به له خپله هوډه وانه وړم . کېدای شي سپا م دومره تاواني پروګرام نه وې خوداچې زماله اي مېل سره يې بل څوک دکوم نامعلوم هدف لپاره ضمیمه کوي ، یوغېرقانوني اوغېراخلاقي کړنه ګڼم اوپه جدي توګه یې غندم . هغه چاته چې زه ایمېل استووم ، پوهېږم چې زما دوست اوماته دقدروړدې اوغواړم چې اړیکې ورسره جاري وساتم . همدغه رازکه کوم نوي افغان ورورته ایمېل ولېږم البته دحسن نیت اوپېژندګلوۍ په موخه به وي خوکله چې پوه شم چې ځان په لوړوکی شمېري بیایې نه ددوستۍ طمع لرم اونه ددوښمنۍ ، به هره توګه داسې ملګري اودوستان می هم درلودل چې په میاشتومیاشتوله فامیل سره زماپه ټغرناست ووخوچې دارهټ منګوټي یې ډک شول نوبیایې نه پېژاندم اوترننه می هم نه پېژني خوزه اوس هغوی په هره معناپېژنم . خېر داخوپه ژوندکی راځي چې کله وارداباوي اوکله دادې خوڅه چې نن دې لیکنې ته اړایستلم هغه دې وېبلاګ ته دځينوملګرورادعوتوول ووچې کومې نامعلومې منبع زمادایمېل اوبلنلیک سره ( سپام ) یوځای کړې وواوزه تری خبرنه ووم. متاسفانه دجاسوسي اودوایرس پروګرامونه اواستعمالوونکي دومره زیات دي چې په شمېريې سړې ستړې کيږي اومخنیوې یې ناشونې کاردې ، خوزه که سړې په دې هکله ابتدایي اګاهي ونه لري ، نه یواځې له مالي زیان سره مخ کېدای شي بلکه دخپلمنځي ناباوریواوزړه بداوي سبب هم ګرځي . یوکمپيوټررانیول خوراډېروپيسوته اړتیالري اوپه وائرس له کاره غورځېدای شي . په دې کی تاوان یواځې دکمپيوټراخیستونکي ته اوړي خودجوړوونکي اوپلورونکي پکی فایده وي . ددې په څنګ کی حکومتونه دخپلوګړواودنوروهیوادونودوګړوتعقیب هم کوي ، دداسې رژيمونو ښکاره اوپټ پولیس جاسوسي پروګرامونه دانترنټ په مرسته کمپيوټرونوته ليږي اوهلته په سیستم کی پټيږي اوپرهغه کمپيوټرچې هرڅوک کارکوي هغه هرڅه په اوټوماتیک ډوول دخفیه اوجاسوسي اداروسره ثبتیږي . زه په دې حئران یم چې زماخوهیڅ شې پټ نه دي پرته له تشنابه اوکه رښتیاووایم په دې هم باورنه لرم اوپه کموډ هم شک لرم نوځکه غواړم داشیان چې زه پخپله ورسره هروخت لاس اوګرېوان یم ، ستاسوداګاهۍ لپاره دلته ذکرکړم. که څه هم انټرنیټ دانساني ژوندیوه ښه برخه ګرځېدلې خوله بل پلوه یې له انسانانوڅخه شخصي ژوندهم غلاکړې اوجنایتونه یې یواځې په یوه کلیک پوری تړلي دي . که دایوه لویه معلوماتي نړۍ ده خویو(شهری ناپرسان ) هم دې ، که څوک وغواړي له انټرنېټ څخه ښه اوسمه استفاده وکړي هم اختیارلري اوکه غواړي غلطه اوجنایي استفاده تری وکړي هم اختیارلري ، لکه بل هرعمل داهم دانسان په وجدان پوری اړه لري چې څنګه له انټرنټي تیکنالوژۍ څخه استفاده وکړي . ددې ترڅنګ بایدهېرنه کړۍ چې دتړلوتمبوترشاته په یوه ځانله خونه کی به هم ترڅارنې لاندی یاست که کمپيوټرمودانټرنېټ له جال سره نښتې وي . ستاسوکمپيوټرونه په هرصورت اوپه ډېروطریقوترڅارنې لاندۍ وي دبېلګې په توګه که څوک دکوم نېټ ورک سره قراردادولري نوهغوی دهماغه ارتباط لپاره یونمبرجوړوي اوټول ارتباطات یې له لرې واټن څځه کنرولیږي اوکه دبېلګې په توګه په افغانستان کی پنځه انترنټي نېټ ورکه وجود ولري نوددوی نړۍ والې نښلوونې به هم دهب اوراوټرترځانګړوکوډونواوادرسونولاندې فعالیت کوي . همدغه راز هرکمپيوټرخپل کوډاویانومره هم لري چې دلرې واټن د( سرور) په نوم بل ارتباتي کمپيوټرسره ثبت وي . دانترنېټ په مرسته دسافټوئرانجینران اوتخنیکران کوولای شي دپروګرام په مرسته یوکمپيوټردنړۍ په هرګوټ کی ترمیم کړي . دنن لپاره دسپام په هکله تاسوته دالاندې په انګلیسي لیکل شوي معلومات مخې ته ږدم اوهیله کووم چې په دې هکله به موپوښتنه ځواب شي .سپام څه شې دې ؟


Spam, Spam, Spam, Spam, Spam, Spam, Spam
A year or so ago I removed the email addresses from all our web pages (hundreds), to remove it from the view of spambots (my term for programs that scour newsgroups, mailing lists, or web sites for email addresses). Too late, my address is in the spammers lists, several times over..
What is Spam ?
Spam

is a meat-based product manufactured by Hormel Foods Corporation and immortalised by a famous Monty Python sketch. It has since been adopted by the Internet community to signify the mindless mass-posting of messages to Usenet or email, flooding the Internet with many copies of the same message. Spam is unwanted, invasive Internet advertising. Spam comes to you in two ways: either through Usenet's newsgroups, or via Email. Spam is invasive, in that you haven't asked for it and it gets sent to you (or posted to your newsgroup) anyway.
Most spam is commercial advertising, typically for get-rich-quick schemes, or probable scams. Spam costs the sender very little to send -- most of the costs are borne by the recipient or the carriers. Spam consumes your resources. Many spam emails try to look like an honest attempt to do something nice for you. Dear friend, I noticed you are doing business on the net and I thought you'd be interested in...
Why is spam bad ?
Some can be recognised instantly (e.g. MAKE MONEY FAST as subject..) but often you have to read the first sentence or two to be sure. If you get this dozens or hundreds of times a day (as I do) then short seconds become long minutes. It takes about 10 seconds to recognise a spam and delete it. I get perhaps 60 a day, so that's 10 minutes of my time (double that if I respond to the 'remove from list' invitation, which usually bounces), and 60 times I had to be reminded about how low 'humans' can sink. The spam rate is increasing so my 10 minutes is soon going to be far more.. unless I drop that particular email account. It may sound like cutting off my nose to spite my face, but right now my 'nose' is being punched several times a day..
As frustrating as the time and effort wasted, is the incredible stupidity of the schemes being offered. They depend on the fact that, in the USA at least, there seem to be a zillion suckers, and the leeches to prey on them. If you are familiar with 'infomercials' on late-night American TV - well, they are even more stupid than that. Spam is an American phenomenon (born of deep-rooted cultural memes such as Free Speech; consumerism; dislike of intrusive government) that's going to become a global problem soon enough. Although most people (Americans included) don't like spam, there's a vocal minority who worry that regulating the Interenet in any way will lead to the destruction of the American Way of Life (and therefore the World), and Big Brother will take over. Why worry if you have to delete a few spams each morning? Well, just wait till it's a few hundred...
Note: don't misinterpret the above to mean that I'm anti-American. I have an American wife and children, and live in the USA. You get the hardest truths from your best friends.
I've tried discussing it with one or two advocates but it boils down to something like this: "You can easily delete email. If that's too much trouble for you, use filters." The problems with these answers are that I have to actually read the stuff to be sure it's junk (unless the subject line is "MAKE MONEY FAST"), and filters simply aren't smart enough. The argument is rather like being told to wear a bullet-proof vest rather than complain that there might be too many guns on the streets. Well, if people do not complain about such things then they will certainly get worse. Just look at the moronic ads on American commercial TV. You get what you deserve - or tolerate.
There was once a discussion on a mailing list for online advertisers, about junk email. Most people seemed to be in agreement that email advertising should be very well targetted, and a couple of us stated that we had misgivings about any kind of mass emailing because we already get too much email - and the volume of email traffic is rapidly increasing. There are programs available to scour web pages, newsgroups, mailing lists, etc, for email addresses. The costs of sending out mass emailings are so low, especially compared with conventional mail, and there are people who frankly, don't care about inconveniencing others - and so I fully expect email traffic to eventually saturate the Internet and our inboxes unless we regulate it.
A couple of people didn't like to hear about this and started name-calling ("Chicken Little") and said that the onus is on us to use filters to sort our mail. The technology exists and they're going to use it. These people did not attach signatures to their emails, and did not offer their real names. Presumably they don't want this information to get into the hands of unscrupulous online advertisers.
You might not find it a problem yet, but if you post to any newsgroups or join any mailing lists or publish any web pages, and you include your email address anywhere, you will get spam email eventually. One or two of these may not bother you. The problem is that as more of these spammers get into the game, and they start to use automatic tools to glean email addresses - the spam rate is going to rise exponentially. Furthermore you might, for some reason, have several email addresses and these programs aren't smart enough to recognise they all resolve to one person. I've sometimes had a dozen or so identical emails arrive simultaneously.
So what can you do ?
• Boycott spammers. Do not buy their products. Complain to them.
• Use filters. Some spam is recognisable algorithmically, e.g. by who sent it, or the subject line, e.g. 'MAKE MONEY FAST'. Note that this method could filter out valid email if you are not very careful.
• Don't publish your email address more widely than necessary. You can use a comments form on your web pages.
• If you want to post your address to newsgroups or mailing lists put in some obvious 'take out' such as 'NOSPAM', e.g. me@home.NOSPAM.com; people will recognise what to do, hopefully spambots won't (for a while, at least).
• Most spam email comes with an invitation to 'remove' yourself from the list. Don't believe it! These almost always bounce, and apparently might also be used to harvest new addresses.
• Subscribe to the news.admin.net-abuse.* newsgroups, such as news.admin.net-abuse.email. Following the discussion will help you obtain some perspective on the issues, find out who's who and what's what, and provide you with useful information.
• Learn how to read headers before you complain to/about the wrong people. Headers which will quickly point out forgeries include Path, NNTP-Posting-Host and Message-ID. If you get a forged message, please report it to the postmaster or abuse account on the site from which it originated.
The following resources offer further suggestions.
The Spam Bouncer
The Spam Bouncer, is a set of procmail recipes/filters. These recipes can be used as shared recipes for a whole system, or by an individual for their own mailbox only. While the Spam Bouncer itself must run on a Unix server which has Procmail installed, people who use Eudora, Pegasus Mail, and other POP clients can also use the Spam Bouncer on their Unix shell accounts to filter their mail before retrieving it from the server. If their POP client programs can filter mail by headers, they can filter questionable mail and administrative mail directly into appropriate folders via the "X-SpamBouncer" header.
Get that spammer!
A comprehensive list of tips and resources for dealing with spammers.
Stop Junk Email
This page is primarily directed at the victims of junk email, which generally means recipients, although junk emailers certainly cause systems operators and others big headaches, as well. Our goal is to eliminate all junk email. To accomplish this goal, we will attempt to teach victims and potential victims (that's everyone with an email address) the most effective methods of prevention and retribution. We also hope to get current and potential junk emailers to see the error of their ways by making them see it from the victim's point of view, and getting them to understand why postage-due marketing isn't very effective.
The Coalition Against Unsolicited Commercial Email
CAUCE is a group of Internet users who are fed up with spam have formed a coalition whose purpose is to amend 47 USC 227, the section of U.S. law that bans junk faxing, so that it will cover electronic mail as well.

Death to Spam
Alchemy Mindworks are famous for their GIF Construction Set, and their Death to Spam is something I heartily endorse. Bravo for Alchemy Mindworks, this useful page has several constructive suggestions for dealing with the problem.
The Netizen's Guide to Spam, Abuse, and Internet Advertising
This much-referenced guide to electronic junk mail includes definitions, acceptable mass-mail practices, links to other antispam pages, and a blow-by-blow account of the Webmaster's personal vendetta against one relentless spammer.
Spam Hater
Spam Hater, written for Windows, works with most popular email applications to automatically analyze spam, find the true sender of the message, and prepare a letter of complaint, generates a traceroute query, which helps identify a spammer's upstream ISP. Sometimes spammers have their own domain and they'll simply ignore any messages sent to 'postmaster.'"
United States Postal Inspection Service: Chain Letters
"Recently, high-tech chain letters have begun surfacing. They may be disseminated over the Internet, or may require the copying and mailing of computer disks rather than paper. Regardless of what technology is used to advance the scheme, if the mail is used at any step along the way, it is still illegal. "

spambait


Up to => Home / Internet / Protocols / Email

دوام لري
نوربیا

هیچ نظری موجود نیست:

مونږټول افغانان ورورولۍ ، انصاف، عدالت ، امن ، علم ، ترقۍ ، برابرۍ ، قانونیت اودبشردحقونوملاتړته رابولوو